Malá města • 2016

Město Meziměstí

IČO 00272841

Dobrý zadavatel. Konkurence je nedostatečná. Zadavatel vhodně využívá dělení zakázek na části k podpoře konkurence.

37.
pořadí
78%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

21%
průměr 59%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Cyklostezky v příhraniční oblasti Meziměstska a Mieroszowska, úsek Starostín - Vižňov
Výstavba cyklistických stezek
4
Ø5 v odvětví
Modernizace ZŠ Meziměstí – objekt A a D
Stavební úpravy školních budov
2
Ø5 v odvětví
„Modernizace ZŠ Meziměstí“
Stavební úpravy školních budov
4
Ø5 v odvětví
Komunální zametací vůz – Meziměstí
Zametací vozy
2
Ø3 v odvětví
Dodávka dopravního automobilu pro hasiče
Hasičská vozidla
2
Ø2 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

55%
průměr 51%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Eurovia Cs, a.s.
1 7 916 541
Vanderlaan s.r.o.
1 6 583 446
Broumovské stavební sdružení s.r.o.
1 4 669 852
Auto Sas s.r.o.
1 2 855 000
Tht Polička, s.r.o.
1 1 138 000

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

100%
průměr 64%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 0% (0 z 0)
Necenová soutěž 0% (0 z 0)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 0)
Elektronická aukce 0% (0 z 0)

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

100%
průměr 84%
Zadavatel nezadal žádné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění.

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

100%
průměr 69%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 100%
Zrušené zakázky 0%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

49%
průměr 80%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 5)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 0% (0 z 5)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 5)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 5)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 5)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 5)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 5)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 60% (3 z 5)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

100%
průměr 85%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 5)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 5)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 5)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 5)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 5)
Dar od dodavatele politickým stranám 0% (0 z 5)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 0% (0 z 5)