Malá města • 2016

Obec Jesenice

IČO 00241318

Konkurence je nedostatečná. Dokumentace zakázek je dobře připravována, není třeba je měnit či rušit.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

12%
průměr 59%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Stavební úpravy objektu čp. 77 obec Jesenice
Stavební práce
2
Ø5 v odvětví
„Snižování energetické náročnosti objektu obecního úřadu čp. 303 v Jesenici“
Stavební práce
3
Ø5 v odvětví
Snížení energetické náročnosti objektu zdravotního střediska v Jesenici a půdní vestavba - III
Stavební práce
4
Ø5 v odvětví
ČOV Zdiměřice - rozšíření stávající ČOV
Stavební úpravy pro čistírny odpadních vod, čisticí stanice a spalovny odpadů
2
Ø5 v odvětví
Pořízení zametacího stroje pro obec Jesenice
Zametací vozy
2
Ø3 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

70%
průměr 51%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Dredger s.r.o.
1 9 329 529
Renastav s.r.o.
1 7 949 921
Rybář stavební s.r.o.
1 5 822 362
Hakov, a.s.
1 5 218 957
S A P spol. s r.o.
1 2 425 000
Ostatní dodavatelé 4 6 604 219

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

71%
průměr 64%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 0% (0 z 1)
Necenová soutěž 0% (0 z 1)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 1)
Elektronická aukce 0% (0 z 1)

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

100%
průměr 84%
Zadavatel nezadal žádné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění.

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

100%
průměr 69%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 0%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

71%
průměr 80%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 9)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 0% (0 z 9)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 9)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 9)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 9)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 9)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 9)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 33% (3 z 9)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

93%
průměr 85%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 9)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 9)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 9)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 9)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 9)
Dar od dodavatele politickým stranám 0% (0 z 9)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 11% (1 z 9)