Malá města • 2016

Město Heřmanův Městec

IČO 00270041

Do zakázek se hlásí neobvykle málo firem. Dokumentace zakázek je často měněna a nebo jsou zakázky rušeny.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

32%
průměr 59%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Snížení energetické náročnosti budov Domova pro seniory Heřmanův Městec
Stavební práce
3
Ø5 v odvětví
Snížení energetické náročnosti sokolovny v Heřmanově Městci
Stavební práce
3
Ø5 v odvětví
Rekonstrukce č.p. 801 v Heřmanově Městci
Stavební práce
7
Ø5 v odvětví
Protipovodňová opatření města Heřmanův Městec
Rozhlas, televize, komunikace, telekomunikace a související zařízení
3
Ø3 v odvětví
Dodávka automobilového nosiče kontejnerů s hákovým natahovačem, včetně hydraulické ruky a 3 ks velkoobjemových kontejnerů pro město Heřmanův Městec
Vozidla pro lisování odpadků
3
Ø3 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

57%
průměr 51%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Ermont spol. s r. o.
1 14 824 490
Abp Consulting, a.s.
1 9 865 531
Rudolf Kmoch, spol. s r.o.
1 8 400 271
Empemont s.r.o.
1 3 707 940
Komersia Auto s.r.o.
1 2 100 000
Ostatní dodavatelé 1 2 065 000

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

50%
průměr 64%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 0% (0 z 1)
Necenová soutěž 0% (0 z 1)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 1)
Elektronická aukce 0% (0 z 1)

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

100%
průměr 84%
Zadavatel nezadal žádné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění.

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

50%
průměr 69%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 50%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

90%
průměr 80%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 6)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 0% (0 z 6)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 6)
Chybné IČO dodavatele 17% (1 z 6)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 6)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 6)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 6)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 33% (2 z 6)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

82%
průměr 85%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 6)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 6)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 6)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 6)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 6)
Dar od dodavatele politickým stranám 0% (0 z 6)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 50% (3 z 6)