Malá města • 2016

Obec Bolatice

IČO 00299847

Zadavatel často chybuje při uveřejňování informací ve Věstníku. Zadavatel nevyužívá dostupné nástoje pro podporu konkurence.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

90%
průměr 59%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Stavební úpravy a přístavba drážní budovy v Bolaticích na dům se sociálními byty
Stavební práce
9
Ø5 v odvětví
Realizaci čtyř fotovoltaických elektráren na střechách obecních budov
Stavební práce
9
Ø5 v odvětví
REKONSTRUKCE UL. HORNÍ V BOLATICÍCH
Stavební práce
7
Ø5 v odvětví
Snížení prašnosti ze zpevněných cest v Bolaticích
Různé čisticí stroje
2
Ø2 v odvětví
Hasičská zbrojnice Bolatice – zateplení
Tepelné izolace
5
Ø6 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

49%
průměr 51%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Fichna - Hudeczek a.s.
1 6 997 903
Ecosun Services s.r.o.
1 3 096 689
Nosta, s.r.o.
1 2 777 000
Auto Sas s.r.o.
1 1 129 000
Rybka - stavby a služby, s.r.o.
1 1 066 394

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

0%
průměr 64%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 0% (0 z 0)
Necenová soutěž 0% (0 z 0)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 0)
Elektronická aukce 0% (0 z 0)

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

100%
průměr 84%
Zadavatel nezadal žádné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění.

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

100%
průměr 69%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 100%
Zrušené zakázky 0%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

15%
průměr 80%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 5)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 20% (1 z 5)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 5)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 5)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 5)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 5)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 5)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 60% (3 z 5)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

49%
průměr 85%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 5)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 5)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 5)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 5)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 5)
Dar od dodavatele politickým stranám 20% (1 z 5)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 60% (3 z 5)