Malá města • 2016

Město Město Albrechtice

IČO 00296228

Dobrý zadavatel. O zakázky je dostatečná konkurence. Dokumentace zakázek je dobře připravována, není třeba je měnit či rušit.

5.
pořadí
86%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

96%
průměr 59%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Revitalizace retenční nádrže Celňák
Stavební práce
11
Ø5 v odvětví
Snížení imisní zátěže z dopravy ve městě Město Albrechtice
Motorová vozidla pro zvláštní účely
4
Ø3 v odvětví
Rozšíření separace a svozu bioodpadů ve Městě Albrechticích
Motorová vozidla
6
Ø3 v odvětví
Obnova vegetačních prvků zámeckého parku v Linhartovech
Kácení stromů
6
Ø4 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

54%
průměr 51%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Ekostavby Brno, a.s.
1 3 922 944
Jila Wagen, a.s.
1 2 445 000
Technocar s.r.o.
1 2 419 000
Zahrada Olomouc s. r. o.
1 2 087 948

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

79%
průměr 64%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 50% (1 z 2)
Necenová soutěž 0% (0 z 2)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 2)
Elektronická aukce 0% (0 z 2)

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

100%
průměr 84%
Zadavatel nezadal žádné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění.

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

100%
průměr 69%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 0%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,50

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

55%
průměr 80%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 4)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 0% (0 z 4)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 4)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 4)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 4)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 4)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 4)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 50% (2 z 4)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

100%
průměr 85%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 4)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 4)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 4)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 4)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 4)
Dar od dodavatele politickým stranám 0% (0 z 4)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 0% (0 z 4)