Malá města • 2018 • předchozí hodnocení

Město Rychnov nad Kněžnou

IČO 00275336

Profil zadavatele má relativně nízkou chybovost. Portfolio dodavatelů je dostatečně široké.

43.
pořadí
73%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

53%
průměr 49%

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

78%
průměr 55%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
KVIS Pardubice a.s.
1 26 091 997
M-SILNICE a.s.
4 25 391 150
MATEX HK s.r.o.
3 14 079 647
MARHOLD a.s.
1 11 994 693
R E M I N G, s. r. o.
3 7 673 766
Ostatní dodavatelé 12 44 286 164

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

50%
průměr 59%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 33% (1 z 3)
Necenová soutěž 0% (0 z 3)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 3)
Elektronická aukce 0% (0 z 3)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

55%
průměr 66%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 167 318 326
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 390 809 430
Nákupy celkem 558 127 756

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

90%
průměr 91%

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

100%
průměr 77%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 0%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,67

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

69%
průměr 91%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 8% (2 z 24)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 0% (0 z 24)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 24)
Chybné IČO dodavatele 4% (1 z 24)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 24)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 24)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 24)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 17% (4 z 24)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

65%
průměr 38%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 83% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 0,75 (Průměrný počet chyb na zakázku)