Malá města • 2016

Město Horní Slavkov

IČO 00259322

Konkurence je nedostatečná. Vše nevyhrává úzký okruh firem.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

32%
průměr 59%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Zateplení vybraných objektů občanské vybavenosti
Tepelné izolace
11
Ø6 v odvětví
Revitalizace lesoparku a environmentální stezka (OŘ/1/2013/OKST)
Krajinné úpravy parků
2
Ø5 v odvětví
Konsolidace HW a SW MěÚ Horní Slavkov (2015/3/ZPŘ/OKST)
Informační systémy a servery
2
Ø2 v odvětví
Bezbariérové úpravy DPS Poštovní ul. Horní Slavkov (2015/5/ZPŘ/OKST)
Stavební úpravy zařízení sociální péče
4
Ø5 v odvětví
Bezbariérové úpravy MKS Horní Slavkov (2015/8/ZPŘ/OKST)
Stavební úpravy budov sloužících k pořádání uměleckých představení
3
Ø3 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

73%
průměr 51%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Swietelsky stavební s.r.o.
1 5 999 999
Isso - Inženýrské stavby Sokolov, s. r. o.
1 5 424 473
Colas Cz, a.s.
2 4 985 069
Miroslava Slepičková
1 4 427 420
Z + M Partner, spol. s r.o.
1 3 012 323
Ostatní dodavatelé 3 6 593 142

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

71%
průměr 64%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 0% (0 z 4)
Necenová soutěž 25% (1 z 4)
Dělení zakázky na části 75% (3 z 4)
Elektronická aukce 0% (0 z 4)

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

100%
průměr 84%
Zadavatel nezadal žádné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění.

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

50%
průměr 69%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 33%
Zrušené zakázky 0%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

79%
průměr 80%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 9)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 22% (2 z 9)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 9)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 9)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 9)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 9)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 9)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 11% (1 z 9)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

74%
průměr 85%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 9)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 9)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 22% (2 z 9)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 9)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 9)
Dar od dodavatele politickým stranám 0% (0 z 9)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 44% (4 z 9)