Malá města • 2018 • předchozí hodnocení

Město Horní Slavkov

IČO 00259322

Ve Věstníku chybí důležité údaje (ceny, identifikace firem apod.) Malý okruh dodavatelů získal většinu zakázek.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

5%
průměr 49%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Výběr provozovatele centrálního zásobování teplem ve městě Horní Slavkov
Energetické a související služby
2
Ø4 v odvětví
KODUS – č.p. 658, Horní Slavkov, parc.st. 883 - SO 1 - 17 bezbariérových bytových jednotek
Stavební úpravy zařízení sociální péče
3
Ø4 v odvětví
Pořízení velkokapacitní CAS pro JSDH Horní Slavkov
Cisternové automobilové stříkačky
2
Ø2 v odvětví
Zateplení vybraných objektů občanské vybavenosti
Tepelné izolace
11
Ø8 v odvětví
Konsolidace HW a SW MěÚ Horní Slavkov (2015/3/ZPŘ/OKST)
Informační systémy a servery
2
Ø2 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

4%
průměr 55%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
ČEZ Energetické služby, s.r.o.
1 291 821 894
SWIETELSKY stavební s.r.o.
1 13 888 887
THT Polička, s.r.o.
1 5 748 000
ISSO - Inženýrské stavby Sokolov, s.r.o.
1 5 424 473
Z + M Partner, spol. s r.o.
1 3 012 323
Ostatní dodavatelé 3 6 313 322

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

63%
průměr 59%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 14% (1 z 7)
Necenová soutěž 29% (2 z 7)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 7)
Elektronická aukce 0% (0 z 7)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

100%
průměr 66%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 344 371 797
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) -173 022 545
Nákupy celkem 171 349 252

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

100%
průměr 91%
Zadavatel nezadal žádné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění.

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

43%
průměr 77%

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

10%
průměr 91%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 12)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 25% (3 z 12)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 12)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 12)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 12)
Chybný úřední název zadavatele 8% (1 z 12)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 12)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 17% (2 z 12)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

11%
průměr 38%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 44% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 1,33 (Průměrný počet chyb na zakázku)