Malá města • 2016

Obec Libina

IČO 00302899

Dobrý zadavatel. Zakázky nejsou nadměrně měněny a rušeny, což pomáhá konkurenci. Zadavatel korektně zveřejňuje informace ve Věstníku veřejných zakázek.

53.
pořadí
76%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

54%
průměr 59%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Multifunkční sportovní centrum v Libině v sousedství ZŠ č. p. 548
Výstavba víceúčelových budov
3
Ø4 v odvětví
Dokončení kanalizace aglomerace Libina
Kanalizace
10
Ø6 v odvětví
Revitalizace centrální části obce Libina - II. etapa
Stavební práce
3
Ø5 v odvětví
Energetické úspory pro MŠ Libina
Stavební úpravy školních budov
10
Ø5 v odvětví
Svozové vozidlo pro obec Libina
Vozidla na odpadky
3
Ø3 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

37%
průměr 51%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Kareta s.r.o.
2 33 118 563
San-jv s. r. o.
1 29 918 038
Prumhor, spol. s r.o.
1 2 999 130
Charvát Cts a.s.
1 2 199 300
Československá obchodní banka, a. s.
1 1 272 706
Ostatní dodavatelé 2 2 195 978

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

61%
průměr 64%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 100% (2 z 2)
Necenová soutěž 0% (0 z 2)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 2)
Elektronická aukce 0% (0 z 2)

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

100%
průměr 84%
Zadavatel nezadal žádné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění.

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

100%
průměr 69%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 0%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

98%
průměr 80%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 8)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 25% (2 z 8)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 8)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 8)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 8)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 8)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 8)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 0% (0 z 8)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

99%
průměr 85%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 8)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 8)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 8)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 8)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 8)
Dar od dodavatele politickým stranám 0% (0 z 8)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 12% (1 z 8)