Malá města • 2016

Město Uhlířské Janovice

IČO 00236527

Do zakázek se hlásí neobvykle málo firem. Zadavatel korektně zveřejňuje informace ve Věstníku veřejných zakázek.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

37%
průměr 59%

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

36%
průměr 51%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Abp Consulting, a.s.
2 16 695 263
Sládek Group, a.s.
1 8 821 669
Silmex s.r.o.
3 5 891 189

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

50%
průměr 64%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 0% (0 z 2)
Necenová soutěž 0% (0 z 2)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 2)
Elektronická aukce 0% (0 z 2)

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

83%
průměr 84%
Název zakázky
Důvod pro jednací řízení bez uveřejnéní
Cena (Kč)
JŘBU - Dodatečné stavební práce k akci: Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ Uhlířské Janovice v ulici Komenského
Dodatečné práce
1 274 096
Dodatečné stavební práce v ulicích Topolova - SO 102 chodník, úpravy vjezdů
Předchozí zakázka bez nabídek, Dodatečné práce
95 971
Dodatečné stavební práce v ulicích Topolova - CO 102 schodiště
Předchozí zakázka bez nabídek, Dodatečné práce
15 864

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

75%
průměr 69%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 0%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 1,00

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

99%
průměr 80%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 33% (2 z 6)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 50% (3 z 6)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 6)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 6)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 6)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 6)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 6)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 0% (0 z 6)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

75%
průměr 85%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 6)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 6)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 6)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 6)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 6)
Dar od dodavatele politickým stranám 0% (0 z 6)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 33% (2 z 6)