Malá města • 2016

Obec Dambořice

IČO 00284840

Ve Věstníku chybí důležité údaje (ceny, identifikace firem apod.) O zakázky je dostatečná konkurence.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

91%
průměr 59%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Dambořice - lokalita "Spálený" - inženýrské sítě
Práce pro kompletní nebo částečnou výstavbu inženýrské stavitelství
11
Ø5 v odvětví
Intenzifikace ČOV Dambořice
Výstavba čistíren odpadních vod
5
Ø4 v odvětví
Dambořice - lokalita "Spálený" - inženýrské sítě - dodatečné stavební práce
Stavební práce
neuveden
Ø5 v odvětví
DAMBOŘICE - rekonstrukce kanalizace v ul. Za Humny a dostavba dešťové kanalizace z trati Dubová - Chrastě
Stavební práce
9
Ø5 v odvětví
Snížení prašnosti na území obce Dambořice
Zametací vozy s vysavačem
4
Ø3 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

20%
průměr 51%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Skanska a.s.
2 56 831 629
Vhs Brno, a.s.
1 12 599 129
Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.
1 4 322 500
Traktorservis-ml, s.r.o.
1 4 082 176
Aqua Procon s.r.o.
1 798 000

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

50%
průměr 64%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 0% (0 z 1)
Necenová soutěž 0% (0 z 1)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 1)
Elektronická aukce 0% (0 z 1)

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

78%
průměr 84%
Název zakázky
Důvod pro jednací řízení bez uveřejnéní
Cena (Kč)
Dambořice - lokalita "Spálený" - inženýrské sítě - dodatečné stavební práce
Dodatečné práce
4 617 926

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

50%
průměr 69%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 50%
Zrušené zakázky 0%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 1,00

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

29%
průměr 80%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 17% (1 z 6)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 33% (2 z 6)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 6)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 6)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 6)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 6)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 6)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 17% (1 z 6)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

92%
průměr 85%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 6)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 6)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 6)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 6)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 6)
Dar od dodavatele politickým stranám 0% (0 z 6)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 17% (1 z 6)