Malá města • 2016

Město Veselí nad Lužnicí

IČO 00253081

Vše nevyhrává úzký okruh firem. Uchazeči jsou odrazováni častými změnami a rušením zakázek.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

54%
průměr 59%

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

74%
průměr 51%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
E.on Energie, a.s.
1 13 736 392
Strabag a.s.
3 11 919 436
Karnet a.s.
2 9 850 906
Bautechnik s. r. o.
4 8 789 662
Vidox s.r.o.
6 8 315 966
Ostatní dodavatelé 7 15 182 706

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

71%
průměr 64%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 0% (0 z 1)
Necenová soutěž 0% (0 z 1)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 1)
Elektronická aukce 100% (1 z 1)

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

83%
průměr 84%

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

50%
průměr 69%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 50%
Zrušené zakázky 0%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

78%
průměr 80%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 4% (1 z 23)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 57% (13 z 23)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 23)
Chybné IČO dodavatele 9% (2 z 23)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 23)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 23)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 23)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 4% (1 z 23)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

93%
průměr 85%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 23)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 23)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 23)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 23)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 23)
Dar od dodavatele politickým stranám 0% (0 z 23)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 9% (2 z 23)