Malá města • 2018 • předchozí hodnocení

Město Veselí nad Lužnicí

IČO 00253081

Dobrý zadavatel. Informace o zakázkách uveřejněné na Profilu zadavatele jsou kvalitní. Vše nevyhrává úzký okruh firem.

11.
pořadí
78%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

63%
průměr 49%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Rekonstrukce zázemí sportovně relaxačního areálu Veselí nad Lužnicí - opakovaná VZ
Stavební práce
5
Ø5 v odvětví
Mateřská škola Horusice
Stavební práce
2
Ø5 v odvětví
ZTV POD VODOJEMEM
Stavební práce
9
Ø5 v odvětví
Celková rekonstrukce ulice Riegrova Veselí nad Lužnicí
Stavební práce
8
Ø5 v odvětví
Veselí nad Lužnicí – Horusice, ČOV a kanalizace – 1.etapa
Stavební práce na výstavbě kanalizace
9
Ø7 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

77%
průměr 55%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
HORA s.r.o.
1 32 474 667
Spilka a Říha s.r.o.
1 23 450 303
COLAS CZ, a.s.
1 21 965 929
Společnost Veselí nad Lužnicí - Riegrova, M-SILNICE a HES stavební, vedoucí účastník M-SILNICE a.s.
1 18 048 152
E.ON Energie, a.s.
1 13 736 392
Ostatní dodavatelé 12 44 819 455

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

61%
průměr 59%

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

71%
průměr 66%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 202 272 267
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 198 900 876
Nákupy celkem 401 173 144

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

99%
průměr 91%

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

97%
průměr 91%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 6% (1 z 18)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 17% (3 z 18)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 18)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 18)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 18)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 18)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 18)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 0% (0 z 18)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

64%
průměr 38%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 81% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 0,69 (Průměrný počet chyb na zakázku)