Malá města • 2016

Obec Velké Losiny

IČO 00303551

Uchazeči jsou odrazováni častými změnami a rušením zakázek. Konkurence je nedostatečná.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

27%
průměr 59%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Rekonstrukce ČOV Velké Losiny
Stavební práce
4
Ø5 v odvětví
„Velké Losiny – Centrum obce, náměstí a lázeňská promenáda ul. Komenského“
Stavební práce
4
Ø5 v odvětví
REVITALIZACE CENTRÁLNÍ ČÁSTI OBCE U KOSTELA A ZŠ VELKÉ LOSINY
Stavební práce
3
Ø5 v odvětví
Pořízení zametacího vozu pro obec Velké Losiny
Zametací vozy
3
Ø3 v odvětví
Dodávka vnitřního vybavení víceúčelové haly Areálu zdraví Velké Losiny
Audiovizuální přístroje
2
Ø3 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

38%
průměr 51%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Strabag a.s.
2 21 929 521
Fortex - Ags, a.s.
1 15 471 573
I-tec Czech, spol. s r.o.
1 2 319 100
Jp-kontakt, s.r.o.
1 2 292 450
Zahradnické úpravy s.r.o.
1 1 682 650

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

35%
průměr 64%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 100% (1 z 1)
Necenová soutěž 100% (1 z 1)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 1)
Elektronická aukce 0% (0 z 1)

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

100%
průměr 84%
Zadavatel nezadal žádné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění.

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

25%
průměr 69%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 67%
Zrušené zakázky 0%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 1,00

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

63%
průměr 80%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 6)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 17% (1 z 6)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 6)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 6)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 6)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 6)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 6)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 17% (1 z 6)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

79%
průměr 85%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 6)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 6)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 6)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 6)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 6)
Dar od dodavatele politickým stranám 17% (1 z 6)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 33% (2 z 6)