Malá města • 2016

Obec Třanovice

IČO 00576921

Dobrý zadavatel. Malý okruh dodavatelů získal většinu zakázek. Dokumentace zakázek je dobře připravována, není třeba je měnit či rušit.

32.
pořadí
79%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

80%
průměr 59%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Komunitní centrum v Třanovicích – 1.etapa
Výstavba společenských, správních a kulturních center
10
Ø2 v odvětví
SEN centrum v Třanovicích 1. stavba – Bytový dům
Výstavba bytových domů
6
Ø5 v odvětví
SEN centrum v Třanovicích 1. stavba - Bytový dům
Výstavba bytových domů
6
Ø5 v odvětví
SEN – centrum sociálních služeb v Třanovicích
Rekonstrukce budov
6
Ø5 v odvětví
Lesopark a zeleň v obci Třanovice
Služby vysazování a údržby zelených ploch
8
Ø5 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

3%
průměr 51%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Vapes Ce s.r.o.
5 38 070 465
Hochtief Cz a. s.
1 3 758 632

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

50%
průměr 64%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 0% (0 z 2)
Necenová soutěž 0% (0 z 2)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 2)
Elektronická aukce 0% (0 z 2)

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

89%
průměr 84%
Název zakázky
Důvod pro jednací řízení bez uveřejnéní
Cena (Kč)
Komunitní centrum v Třanovicích – 1.etapa - dodatečné práce č.1
Dodatečné práce
1 230 236

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

100%
průměr 69%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 0%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

100%
průměr 80%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 6)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 0% (0 z 6)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 6)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 6)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 6)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 6)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 6)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 0% (0 z 6)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

100%
průměr 85%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 6)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 6)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 6)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 6)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 6)
Dar od dodavatele politickým stranám 0% (0 z 6)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 0% (0 z 6)