Malá města • 2016

Město Přeštice

IČO 00257125

Data zveřejněná ve Věstníku mají nízkou chybovost. Vše nevyhrává úzký okruh firem.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

66%
průměr 59%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Rekonstrukce loděnice a stavba ČOV na KČT v Přešticích
Rekonstrukce budov
5
Ø5 v odvětví
Zateplení MŠ Dukelská Přeštice
Stavební práce
5
Ø5 v odvětví
Rekonstrukce ulice Komenského
Stavební úpravy pro komunikace
16
Ø5 v odvětví
Rozvojová zóna Přeštice severní předměstí - K 10, K 12 - technická infrastruktura
Výstavba vedlejších komunikací
26
Ø6 v odvětví
Výběrové řízení na dodavatele dodávek softwaru a hardwaru
Informační systémy a servery
2
Ø2 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

64%
průměr 51%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Tazata, spol. s r.o.
1 9 977 110
Stawo Přeštice s.r.o.
3 8 127 735
Silnice Chmelíř s.r.o.
2 7 089 561
Bögl a Krýsl, k.s.
1 6 270 000
Z + M Partner, spol. s r.o.
1 3 876 047
Ostatní dodavatelé 1 1 409 427

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

61%
průměr 64%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 33% (1 z 3)
Necenová soutěž 0% (0 z 3)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 3)
Elektronická aukce 0% (0 z 3)

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

72%
průměr 84%
Název zakázky
Důvod pro jednací řízení bez uveřejnéní
Cena (Kč)
Nákup elektřiny na Komoditní Burze PROFIT pro Město Přeštice
Neuveden
1 409 427
Zateplení MŠ Dukelská Přeštice - dodatečné stavební práce II.
Dodatečné práce
752 020
Rekonstrukce ulice Komenského - dodatečné stavební práce I.
Dodatečné práce
625 467
Zateplení MŠ Dukelská Přeštice - dodatečné stavební práce I.
Dodatečné práce
103 715

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

75%
průměr 69%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 0%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 1,00

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

98%
průměr 80%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 11% (1 z 9)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 33% (3 z 9)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 9)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 9)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 9)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 9)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 9)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 0% (0 z 9)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

90%
průměr 85%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 9)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 9)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 9)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 9)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 9)
Dar od dodavatele politickým stranám 0% (0 z 9)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 22% (2 z 9)