Malá města • 2016

Město Bojkovice

IČO 00290807

Dokumentace zakázek je často měněna a nebo jsou zakázky rušeny. Velká část prostředků jde úzkému okruhu firem.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

40%
průměr 59%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Kanalizace Bojkovice
Stavební práce na výstavbě kanalizace
4
Ø5 v odvětví
Náměstí města Bojkovice
Stavební práce
7
Ø5 v odvětví
Revitalizace centrální části Města Bojkovice
Stavební práce
4
Ø5 v odvětví
Cisternová automobilová stříkačka
Hasičská vozidla
3
Ø2 v odvětví
Konsolidace IT infrastruktury a nové služby Města Bojkovice
Datová zařízení
2
Ø3 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

20%
průměr 51%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Imos group s.r.o.
2 63 388 620
Vodohospodářské stavby Javorník-cz s.r.o.
2 9 929 817
Kobit - Thz s.r.o.
1 4 220 000
Geovap, spol. s r.o.
1 2 498 945
Hagemann a.s.
1 1 939 000
Ostatní dodavatelé 6 4 758 014

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

50%
průměr 64%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 0% (0 z 2)
Necenová soutěž 0% (0 z 2)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 2)
Elektronická aukce 0% (0 z 2)

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

84%
průměr 84%
Název zakázky
Důvod pro jednací řízení bez uveřejnéní
Cena (Kč)
Bojkovice - třídíme odpad (dílčí plnění č. 1 - Vozidlo, nosič kontejnerů, vanový kontejner)
Neuveden
1 939 000
Úvěr, Město Bojkovice
Předchozí zakázka bez nabídek
1 869 426

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

25%
průměr 69%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 0%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 3,00

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

97%
průměr 80%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 13)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 54% (7 z 13)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 13)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 13)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 13)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 13)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 13)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 0% (0 z 13)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

97%
průměr 85%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 13)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 13)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 13)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 13)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 13)
Dar od dodavatele politickým stranám 8% (1 z 13)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 8% (1 z 13)