Malá města • 2018 • předchozí hodnocení

Město Petřvald

IČO 00297593

Profil zadavatele nemá strojové rozhraní odpovídající zákonu. Dokumentace zakázek je dobře připravována, není třeba je měnit či rušit.

78.
pořadí
69%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

48%
průměr 49%

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

53%
průměr 55%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
MH - STAVBY, s.r.o.
4 24 588 475
Strojírny a stavby Třinec, a.s.
1 18 431 331
KOFING a.s.
1 7 965 994
ENWOX ENERGY s.r.o.
1 4 518 048
AWT Rekultivace a.s.
1 4 191 960
Ostatní dodavatelé 2 2 461 922

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

71%
průměr 59%

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

65%
průměr 66%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 114 301 375
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 156 398 133
Nákupy celkem 270 699 508

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

83%
průměr 91%

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

89%
průměr 91%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 11% (1 z 9)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 33% (3 z 9)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 9)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 9)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 9)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 9)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 9)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 0% (0 z 9)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

22%
průměr 38%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 56% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 1,33 (Průměrný počet chyb na zakázku)