Malá města • 2016

Město Dobrovice

IČO 00237663

Konkurence je nedostatečná. Mezi dodavateli se vyskytují rizikové firmy.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

19%
průměr 59%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Vstupní objekt základní školy Dobrovice
Stavební práce
3
Ø5 v odvětví
Stavební úpravy a přístavba v Základní škole v Dobrovici - 1.etapa
Stavební práce
3
Ø5 v odvětví
Stavební úpravy a přístavba v Základní škole v Dobrovici – 1.etapa
Stavební práce
3
Ø5 v odvětví
Pořízení stroje na úklid zpevněných cest nebo silničních komunikací za účelem snížení prašnosti ve městě Dobrovice
Ostatní účelové stroje
2
Ø2 v odvětví
„Svoz bioodpadu v Dobrovici“
Vozidla pro svoz odpadků a odpadních vod
4
Ø3 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

54%
průměr 51%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Zeta Benátky s.r.o.
1 12 874 000
Limistav s.r.o.
2 8 268 597
Bak stavební společnost, a.s.
1 6 870 382
Hanes s.r.o.
1 3 333 850
Fornal trading s.r.o.
1 1 623 000
Ostatní dodavatelé 2 476 000

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

50%
průměr 64%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 0% (0 z 1)
Necenová soutěž 0% (0 z 1)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 1)
Elektronická aukce 0% (0 z 1)

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

58%
průměr 84%

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

38%
průměr 69%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 50%
Zrušené zakázky 0%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,50

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

72%
průměr 80%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 8)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 12% (1 z 8)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 8)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 8)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 8)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 8)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 8)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 25% (2 z 8)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

53%
průměr 85%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 8)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 8)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 8)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 8)
Insolvence dodavatele 25% (2 z 8)
Dar od dodavatele politickým stranám 12% (1 z 8)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 62% (5 z 8)