Malá města • 2016

Městys Brozany nad Ohří

IČO 00263397

Malý okruh dodavatelů získal většinu zakázek. Konkurence je nedostatečná.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

32%
průměr 59%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Volnočasové centrum "Hasičárna", vč. úpravy prostranství
Rekonstrukce budov
5
Ø5 v odvětví
Modernizace veřejného prostoru městyse Brozany nad Ohří
Stavební práce
3
Ø5 v odvětví
Pořízení čistící komunální techniky
Zametací vozy
2
Ø3 v odvětví
Sběrný dvůr Brozany nad Ohří - dodávka technologie
Kontejnery a nádoby na odpad a odpadky
4
Ø3 v odvětví
Zakládání interakčního prvku s protierozní funkcí v krajině
Zahradnické služby
8
Ø6 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

5%
průměr 51%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Gkr Stavby s.r.o.
3 35 684 325
Eva Žaludová
1 2 698 900
Gkr Steel s.r.o.
1 1 508 290
Khl-eko, a.s.
1 632 297

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

50%
průměr 64%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 0% (0 z 2)
Necenová soutěž 0% (0 z 2)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 2)
Elektronická aukce 0% (0 z 2)

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

99%
průměr 84%

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

63%
průměr 69%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 0%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 1,50

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

100%
průměr 80%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 6)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 0% (0 z 6)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 6)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 6)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 6)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 6)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 6)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 0% (0 z 6)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

79%
průměr 85%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 6)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 6)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 6)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 6)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 6)
Dar od dodavatele politickým stranám 0% (0 z 6)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 33% (2 z 6)