Malá města • 2016

Obec Ratíškovice

IČO 00285242

Zadavatel nevyužívá dostupné nástoje pro podporu konkurence. Do zakázek se hlásí dostatek firem.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

82%
průměr 59%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Aktivní centrum - obec Ratíškovice
Stavební práce
16
Ø5 v odvětví
Výměna zdroje vytápění v objektu základní školy v obci Ratíškovice
Tepelná čerpadla
2
Ø3 v odvětví
Rozšíření MŠ Ratíškovice
Stavební práce
3
Ø5 v odvětví
Zahrady v přírodním stylu mateřské školy "Sluníčko" a U Jezérka" v Ratíškovicích
Vybavení hřišť
6
Ø4 v odvětví
Dovybavení sběrného dvora odpadů Ratíškovice
Různá strojní zařízení pro všeobecné účely a speciální strojní zařízení
3
Ø2 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

28%
průměr 51%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Pozimos, a.s.
1 45 952 786
Cergomont s.r.o.
1 6 386 850
Iss stavtrade s.r.o.
1 4 832 931
Tr Antoš s.r.o.
1 3 253 788
Mouder s.r.o.
1 2 731 740
Ostatní dodavatelé 3 5 607 880

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

35%
průměr 64%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 50% (1 z 2)
Necenová soutěž 50% (1 z 2)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 2)
Elektronická aukce 50% (1 z 2)

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

100%
průměr 84%
Zadavatel nezadal žádné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění.

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

75%
průměr 69%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 0%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 1,00

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

82%
průměr 80%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 8)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 38% (3 z 8)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 8)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 8)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 8)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 8)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 8)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 0% (0 z 8)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

66%
průměr 85%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 8)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 8)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 8)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 8)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 8)
Dar od dodavatele politickým stranám 12% (1 z 8)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 25% (2 z 8)