Malá města • 2016

Obec Kojetice

IČO 00240320

Dobrý zadavatel. O zakázky je dostatečná konkurence. Malý okruh dodavatelů získal většinu zakázek.

53.
pořadí
76%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

90%
průměr 59%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Kojetice - tlaková kanalizace, 3. etapa
Stavební práce na výstavbě kanalizačních sítí
9
Ø5 v odvětví
Rekonstrukce místních komunikací v obci Kojetice - II. etapa
Práce na opravě silnic
7
Ø5 v odvětví
Rekonstrukce místních komunikací v obci Kojetice - II. etapa-dodatečné stavební práce 1
Práce na opravě silnic
1
Ø5 v odvětví
Rekonstrukce místních komunikací v obci Kojetice - II. etapa-dodatečné stavební práce 2
Práce na opravě silnic
1
Ø5 v odvětví
Rekonstrukce místních komunikací v obci Kojetice - II. etapa-dodatečné stavební práce 3
Práce na opravě silnic
1
Ø5 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

25%
průměr 51%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Vpk Suchý s.r.o.
1 11 495 714
Strabag a.s.
4 9 934 855

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

61%
průměr 64%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 50% (1 z 2)
Necenová soutěž 0% (0 z 2)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 2)
Elektronická aukce 0% (0 z 2)

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

78%
průměr 84%

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

75%
průměr 69%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 0%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 1,00

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

100%
průměr 80%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 5)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 20% (1 z 5)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 5)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 5)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 5)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 5)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 5)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 0% (0 z 5)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

100%
průměr 85%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 5)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 5)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 5)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 5)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 5)
Dar od dodavatele politickým stranám 0% (0 z 5)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 0% (0 z 5)