Malá města • 2016

Obec Jetřichov

IČO 00654116

Je nadužíváno nesoutěžní Jednací řízení bez uveřejnění. Malý okruh dodavatelů získal většinu zakázek.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

28%
průměr 59%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Splašková kanalizace Jetřichov - dodatečné stavební práce I
Stavební práce na výstavbě kanalizace
1
Ø5 v odvětví
Splašková kanalizace Jetřichov - dodatečné stavební práce
Stavební práce na výstavbě kanalizace
1
Ø5 v odvětví
Splašková kanalizace Jetřichov
Stavební práce na výstavbě kanalizace
16
Ø5 v odvětví
Jetřichov – PASA, sanační zásah
Čištění nebo sanace znečištěné půdy
3
Ø4 v odvětví
Splašková kanalizace Jetřichov - kanalizační přípojky
Stavební práce na výstavbě kanalizace
1
Ø5 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

12%
průměr 51%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Aquasys spol. s r.o.
4 114 717 960
Geotest, a.s.
1 30 142 600
Ndcon s.r.o.
1 1 188 250

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

50%
průměr 64%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 0% (0 z 2)
Necenová soutěž 0% (0 z 2)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 2)
Elektronická aukce 0% (0 z 2)

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

4%
průměr 84%
Název zakázky
Důvod pro jednací řízení bez uveřejnéní
Cena (Kč)
Splašková kanalizace Jetřichov - dodatečné stavební práce I
Dodatečné práce
38 312 192
Splašková kanalizace Jetřichov - dodatečné stavební práce
Dodatečné práce
38 184 033
Splašková kanalizace Jetřichov - kanalizační přípojky
Dodatečné práce
5 404 101

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

88%
průměr 69%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 0%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,50

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

86%
průměr 80%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 6)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 33% (2 z 6)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 6)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 6)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 6)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 6)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 6)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 17% (1 z 6)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

100%
průměr 85%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 6)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 6)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 6)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 6)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 6)
Dar od dodavatele politickým stranám 0% (0 z 6)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 0% (0 z 6)