Malá města • 2016

Město České Velenice

IČO 00246433

O zakázky je dostatečná konkurence. Nevyskytují se nadměrné vícepráce a nesoutěžené smluvní dodatky.

71.
pořadí
75%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

83%
průměr 59%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Stavební úpravy budovy kina
Stavební práce
9
Ø5 v odvětví
Rekonstrukce místních komunikací Husova a Barákova
Stavební práce
7
Ø5 v odvětví
Stavební úpravy a zateplení mateřské školy
Stavební práce
6
Ø5 v odvětví
Rekonstrukce místních komunikací
Stavební práce pro vodovodní a kanalizační potrubí
5
Ø5 v odvětví
ZTV Pastviny - II. etapa
Stavební práce
7
Ø5 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

61%
průměr 51%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Arstav s.r.o.
1 13 726 852
Lesostavby Třeboň a.s.
1 12 259 071
Dudystav s.r.o.
1 7 777 325
Swietelsky stavební s.r.o.
1 5 985 475
Strabag a.s.
1 3 949 322
Ostatní dodavatelé 1 2 086 930

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

61%
průměr 64%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 100% (2 z 2)
Necenová soutěž 0% (0 z 2)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 2)
Elektronická aukce 0% (0 z 2)

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

100%
průměr 84%
Zadavatel nezadal žádné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění.

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

63%
průměr 69%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 0%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 1,50

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

78%
průměr 80%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 6)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 17% (1 z 6)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 6)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 6)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 6)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 6)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 6)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 33% (2 z 6)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

78%
průměr 85%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 6)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 6)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 17% (1 z 6)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 6)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 6)
Dar od dodavatele politickým stranám 17% (1 z 6)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 17% (1 z 6)