Malá města • 2016

Město Ivančice

IČO 00281859

Zadavatel korektně zveřejňuje informace ve Věstníku veřejných zakázek. Často vítězí dodavatelé se zvýšeným rizikem neefektivity nebo korupce.

144.
pořadí
71%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

58%
průměr 59%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Revitalizace náhonu a slepého ramene v údolní nivě Oslavy
Výkopové a zemní práce
3
Ø4 v odvětví
Snížení energetické náročnosti ZŠ T. G. Masaryka v Ivančicích
Stavební práce
17
Ø5 v odvětví
Svoz a likvidace odpadu pro Město Ivančice
Služby související s likvidací odpadů a odpady
2
Ø3 v odvětví
"ZATEPLENÍ BUDOVY OSČ, PETRA BEZRUČE 4, IVANČICE"
Stavební úpravy domů
4
Ø4 v odvětví
„STAVEBNÍ ÚPRAVY BÝVALÉ MŠ KOMENSKÉHO NÁM. 7 V IVANČICÍCH“
Stavební úpravy domů
5
Ø4 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

65%
průměr 51%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Kavyl, spol. s r.o.
2 12 143 974
3v & H, s.r.o.
1 11 349 999
Suez Využití zdrojů a.s.
1 5 924 754
Skr stav, s.r.o.
2 5 024 933
Baumat,spol.s.r.o.
3 4 168 489
Ostatní dodavatelé 5 4 899 981

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

67%
průměr 64%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 0% (0 z 5)
Necenová soutěž 20% (1 z 5)
Dělení zakázky na části 20% (1 z 5)
Elektronická aukce 0% (0 z 5)

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

95%
průměr 84%

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

75%
průměr 69%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 17%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,50

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

98%
průměr 80%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 14)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 36% (5 z 14)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 14)
Chybné IČO dodavatele 21% (3 z 14)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 14)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 14)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 14)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 0% (0 z 14)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

70%
průměr 85%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 14)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 14)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 14)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 14)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 14)
Dar od dodavatele politickým stranám 14% (2 z 14)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 14% (2 z 14)