Malá města • 2016

Obec Mukařov

IČO 00240508

Ve Věstníku chybí důležité údaje (ceny, identifikace firem apod.) Mezi dodavateli se vyskytují rizikové firmy.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

30%
průměr 59%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Stavba vodovodu Region Jih – III. Etapa, 1. část
Stavební práce pro vodovodní a kanalizační potrubí
2
Ø5 v odvětví
Výstavba zděné přístavby ZŠ Mukařov
Výstavba základních škol
7
Ø5 v odvětví
Výstavba Mateřské školy Mukařov
Stavební práce
2
Ø5 v odvětví
Výstavba vodovodních přípojek, Mukařov-Srbín
Stavební práce pro vodovodní a kanalizační potrubí
3
Ø5 v odvětví
Výkon inženýrské činnosti ve stadiu přípravy, realizace a kolaudaci stavby - Vodovod Region Jih - III. Etapa, 1. část
Vodovody
3
Ø5 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

38%
průměr 51%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Pohl cz, a.s.
1 38 232 752
Pozimos, a.s.
1 24 988 845
Haas Fertigbau Chanovice s.r.o.
1 8 463 721
Stavitelství Řehoř, s.r.o.
1 2 131 472
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
1 939 000

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

61%
průměr 64%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 100% (1 z 1)
Necenová soutěž 0% (0 z 1)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 1)
Elektronická aukce 0% (0 z 1)

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

100%
průměr 84%
Zadavatel nezadal žádné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění.

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

38%
průměr 69%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 50%
Zrušené zakázky 0%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 2,00

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

35%
průměr 80%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 5)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 0% (0 z 5)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 5)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 5)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 5)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 5)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 5)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 60% (3 z 5)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

44%
průměr 85%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 5)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 20% (1 z 5)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 5)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 5)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 5)
Dar od dodavatele politickým stranám 40% (2 z 5)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 0% (0 z 5)