Malá města • 2016

Město Železná Ruda

IČO 00256358

Uchazeči jsou odrazováni častými změnami a rušením zakázek. Vše nevyhrává úzký okruh firem.

71.
pořadí
75%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

70%
průměr 59%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Environmentální centrum ve staré škole č.p.12, Železná Ruda - dodávka IT techniky
Audiovizuální přístroje
4
Ø3 v odvětví
Environmentální centrum ve staré škole č.p.12, Železná Ruda
Stavební práce
9
Ø5 v odvětví
“ Železná Ruda – úpravna vody a vodovod Alžbětín – 1. etapa“
Instalace a montáž přístrojů a zařízení na čištění a filtrování vody
3
Ø3 v odvětví
Snížení energetické náročnosti objektu Základní školy v Železné Rudě
Stavební práce
4
Ø5 v odvětví
Výstavba sběrného dvora odpadů - Železná Ruda
Stavební práce
7
Ø5 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

65%
průměr 51%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Projektmedia, s.r.o.
1 18 998 719
Prima, akciová společnost
2 17 392 138
Lesní stavby, s.r.o.
2 15 282 057
Revit projekt s.r.o.
2 8 739 762
Silnice Klatovy a.s.
1 5 360 081
Ostatní dodavatelé 3 6 747 112

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

61%
průměr 64%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 100% (3 z 3)
Necenová soutěž 0% (0 z 3)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 3)
Elektronická aukce 0% (0 z 3)

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

81%
průměr 84%

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

38%
průměr 69%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 40%
Zrušené zakázky 0%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 1,50

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

78%
průměr 80%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 11)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 18% (2 z 11)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 11)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 11)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 11)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 11)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 11)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 18% (2 z 11)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

94%
průměr 85%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 11)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 11)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 11)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 11)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 11)
Dar od dodavatele politickým stranám 0% (0 z 11)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 18% (2 z 11)