Malá města • 2016

Město Zubří

IČO 00304492

Zadavatel často chybuje při uveřejňování informací ve Věstníku. Zakázky nejsou nadměrně měněny a rušeny, což pomáhá konkurenci.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

77%
průměr 59%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Prodloužení splaškové kanalizace Zubří
Stavební práce na výstavbě kanalizace
13
Ø5 v odvětví
Protipovodňová opatření pro město Zubří
Prevence záplav
3
Ø3 v odvětví
"Zateplení Domu služeb v Zubří"
Stavební práce
5
Ø5 v odvětví
Úspora energií pro ZŠ Zubří
Stavební úpravy školních budov
8
Ø5 v odvětví
Revitalizace budovy městského úřadu v Zubří
Stavební práce
10
Ø5 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

64%
průměr 51%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Commodum, spol. s r.o.
2 9 112 139
Bártek Rozhlasy, s.r.o.
1 5 003 650
Mézl a Janíček s.r.o.
1 4 152 568
Jasy Vsetín s.r.o.
1 3 287 443
Daniš Davaztechnik s.r.o.
1 1 652 892
Ostatní dodavatelé 3 3 354 354

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

50%
průměr 64%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 0% (0 z 2)
Necenová soutěž 0% (0 z 2)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 2)
Elektronická aukce 0% (0 z 2)

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

100%
průměr 84%
Zadavatel nezadal žádné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění.

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

88%
průměr 69%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 0%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,50

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

54%
průměr 80%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 9)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 33% (3 z 9)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 9)
Chybné IČO dodavatele 11% (1 z 9)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 9)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 9)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 9)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 44% (4 z 9)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

73%
průměr 85%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 9)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 9)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 9)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 9)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 9)
Dar od dodavatele politickým stranám 22% (2 z 9)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 22% (2 z 9)