Malá města • 2016

Město Žlutice

IČO 00255181

Konkurence je nedostatečná. Zadavatel nepodporuje konkurenci pomocí dělení zakázek, e-aukcí ani delších lhůt.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

40%
průměr 59%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Zateplení hlavní budovy ZŠ ve Žluticích
Stavební úpravy školních budov
5
Ø5 v odvětví
Realizace úspor energie MŠ Žlutice - Objekt A + B
Stavební úpravy budov mateřských škol
4
Ø5 v odvětví
Sběrný dvůr Žlutice
Nádoby na odpad
3
Ø3 v odvětví
„Zateplení školní družiny ZŠ Žlutice“
Stavební úpravy školních budov
3
Ø5 v odvětví
Protipovodňová opatření města Žlutice
Prevence záplav
2
Ø3 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

39%
průměr 51%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Smp Cz, a.s.
2 13 836 147
Drops Group a.s.
2 6 021 226
Gkr Steel s.r.o.
1 2 880 000
Bártek Rozhlasy, s.r.o.
1 1 613 020
Zahradní a parková spol. s r.o.
1 1 027 000

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

50%
průměr 64%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 0% (0 z 1)
Necenová soutěž 0% (0 z 1)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 1)
Elektronická aukce 0% (0 z 1)

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

97%
průměr 84%
Název zakázky
Důvod pro jednací řízení bez uveřejnéní
Cena (Kč)
Realizace úspor MŠ Žlutice - Objekt A+B - dodatečné stavební práce
Dodatečné práce
206 634

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

75%
průměr 69%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 0%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 1,00

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

66%
průměr 80%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 7)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 43% (3 z 7)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 7)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 7)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 7)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 7)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 7)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 43% (3 z 7)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

84%
průměr 85%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 7)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 7)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 7)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 7)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 7)
Dar od dodavatele politickým stranám 0% (0 z 7)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 57% (4 z 7)