Malá města • 2016

Obec Velim

IČO 00235865

Ve Věstníku chybí důležité údaje (ceny, identifikace firem apod.) Konkurence je nedostatečná.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

23%
průměr 59%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Výběr provozovatele vodohospodářského majetku obce Velim
Provoz vodovodů
3
Ø3 v odvětví
Rekonstrukce mateřské školy Velim
Stavební práce na výstavbě kanalizace
4
Ø5 v odvětví
Vístavba víceúčelového hřiště se zázemím
Stavební úpravy budov sloužících pro volný čas, sporty, kulturu, ubytování a restaurace
1
Ø4 v odvětví
Výstavba víceúčelového hřiště se zázemím
Stavební úpravy budov sloužících pro volný čas, sporty, kulturu, ubytování a restaurace
2
Ø4 v odvětví
Rekonstrukce mateřské školy Velim - uplatnění opčního práva
Rekonstrukce budov
1
Ø5 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

20%
průměr 51%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Geosan Stavební a.s.
4 56 225 798
Vodos s.r.o.
1 28 812 000

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

50%
průměr 64%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 0% (0 z 2)
Necenová soutěž 50% (1 z 2)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 2)
Elektronická aukce 0% (0 z 2)

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

100%
průměr 84%
Zadavatel nezadal žádné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění.

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

88%
průměr 69%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 0%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,50

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

36%
průměr 80%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 5)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 40% (2 z 5)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 5)
Chybné IČO dodavatele 20% (1 z 5)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 5)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 5)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 5)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 60% (3 z 5)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

84%
průměr 85%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 5)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 20% (1 z 5)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 5)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 5)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 5)
Dar od dodavatele politickým stranám 0% (0 z 5)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 0% (0 z 5)