Malá města • 2016

Město Nové Strašecí

IČO 00244155

Ve Věstníku chybí důležité údaje (ceny, identifikace firem apod.) Uchazeči jsou odrazováni častými změnami a rušením zakázek.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

65%
průměr 59%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Nové Strašecí – kanalizace – Pecínov
Stavební práce na výstavbě kanalizačních sítí
16
Ø5 v odvětví
Snížení energetické náročnosti objektu Haly BIOS v Novém Strašecí
Stavební úpravy sportovních zařízení
5
Ø4 v odvětví
Snížení energetické náročnosti objektu B polikliniky v Novém Strašecí
Stavební úpravy objektů sloužících pro zdravotní péči
4
Ø4 v odvětví
Rekonstrukce místních komunikací v ulicích Mšecká a Sportovní – Nové Strašecí
Stavební práce
5
Ø5 v odvětví
Rekonstrukce místních komunikací v ulicích Ke Stadionu, U Školy a Poděbradova, Nové Strašecí
Stavební práce
11
Ø5 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

74%
průměr 51%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Investice a stavební práce, s.r.o.
3 12 688 104
Severočeská stavební, a.s.
1 12 679 697
Silba-elstav s.r.o.
1 7 792 446
Froněk, spol. s r.o.
1 6 666 483
Viamo Praha, spol. s r.o.
1 5 414 341
Ostatní dodavatelé 7 15 065 166

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

61%
průměr 64%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 50% (1 z 2)
Necenová soutěž 0% (0 z 2)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 2)
Elektronická aukce 0% (0 z 2)

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

89%
průměr 84%

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

38%
průměr 69%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 0%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 2,50

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

34%
průměr 80%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 14)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 0% (0 z 14)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 14)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 14)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 14)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 14)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 14)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 64% (9 z 14)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

74%
průměr 85%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 14)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 14)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 14)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 14)
Insolvence dodavatele 7% (1 z 14)
Dar od dodavatele politickým stranám 0% (0 z 14)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 36% (5 z 14)