Malá města • 2018 • předchozí hodnocení

Město Nové Strašecí

IČO 00244155

Uchazeči jsou odrazováni častými změnami a rušením zakázek. Zadavatel dle ÚOHS závažně porušil zákon.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

84%
průměr 49%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Rekonstrukce a přístavba základní školy, Nové Strašecí
Stavební práce
17
Ø5 v odvětví
Snížení energetické náročnosti objektu Haly BIOS v Novém Strašecí
Stavební úpravy sportovních zařízení
5
Ø3 v odvětví
Snížení energetické náročnosti objektu B polikliniky v Novém Strašecí
Stavební úpravy objektů sloužících pro zdravotní péči
4
Ø4 v odvětví
Rekonstrukce místních komunikací v ulicích Mšecká a Sportovní – Nové Strašecí
Stavební práce
5
Ø5 v odvětví
Snížení energetické náročnosti objektu školní jídelny Palackého 1140, Nové Strašecí
Stavební práce
2
Ø5 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

24%
průměr 55%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Zlínstav a.s.
1 87 431 190
Investice a stavební práce, s.r.o.
1 7 965 444
SILBA-Elstav s.r.o.
1 7 792 446
Froněk, spol. s r.o.
1 6 666 484
PRO URBAN s.r.o.
1 5 888 398
Ostatní dodavatelé 3 8 862 338

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

50%
průměr 59%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 100% (3 z 3)
Necenová soutěž 0% (0 z 3)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 3)
Elektronická aukce 0% (0 z 3)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

98%
průměr 66%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 153 625 827
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 6 720 893
Nákupy celkem 160 346 720

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

100%
průměr 91%
Zadavatel nezadal žádné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění.

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

17%
průměr 77%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 67%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 3,00

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

91%
průměr 91%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 10)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 0% (0 z 10)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 10)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 10)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 10)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 10)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 10)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 60% (6 z 10)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

0%
průměr 38%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 13% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 1,25 (Průměrný počet chyb na zakázku)