Malá města • 2016

Obec Loučovice

IČO 00245984

Dokumentace zakázek je často měněna a nebo jsou zakázky rušeny. Zadavatel často chybuje při uveřejňování informací ve Věstníku.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

47%
průměr 59%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV DOMU SLUŽEB, HASIČSKÉ ZBROJNICE, ZDRAVOTNÍHO STŘEDISKA A KULTURNÍHO DOMU V LOUČOVICÍCH
Stavební práce
4
Ø5 v odvětví
Snížení energetické náročnosti OÚ a ZŠ Praktická Loučovice
Stavební úpravy školních budov
4
Ø5 v odvětví
Sběrný dvůr Loučovice - technické vybavení a Kompostárna Loučovice - technické vybavení
Motorová vozidla
4
Ø3 v odvětví
Snížení energetické náročnosti ZŠ Loučovice
Kotle k ústřednímu vytápění
5
Ø4 v odvětví
"Loučovice - ČOV a kanalizce - dodatečné stavební práce"
Čistírny odpadních vod
neuveden
Ø5 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

61%
průměr 51%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Faspro s.r.o.
1 24 707 634
Spintech s.r.o.
2 8 139 000
Tangenta, spol. s r.o.
1 7 998 718
Meva-tec s.r.o.
1 6 642 583
Framon s.r.o. "v likvidaci"
1 5 195 073
Ostatní dodavatelé 2 10 255 605

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

100%
průměr 64%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 0% (0 z 0)
Necenová soutěž 0% (0 z 0)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 0)
Elektronická aukce 0% (0 z 0)

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

71%
průměr 84%
Název zakázky
Důvod pro jednací řízení bez uveřejnéní
Cena (Kč)
"Loučovice - ČOV a kanalizce - dodatečné stavební práce"
Neuveden
5 130 720

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

0%
průměr 69%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 100%
Zrušené zakázky 0%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

26%
průměr 80%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 12% (1 z 8)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 12% (1 z 8)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 8)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 8)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 8)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 8)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 8)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 50% (4 z 8)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

82%
průměr 85%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 8)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 8)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 12% (1 z 8)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 8)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 8)
Dar od dodavatele politickým stranám 0% (0 z 8)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 38% (3 z 8)