Malá města • 2016

Město Moravský Krumlov

IČO 00293199

Dokumentace zakázek je často měněna a nebo jsou zakázky rušeny. Zakázky jsou otevřené soutěži více firem.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

51%
průměr 59%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Modernizace sběrného dvora odpadů města Moravský Krumlov
Stavební práce
3
Ø5 v odvětví
Energetické úspory objektu Sokolovny, Moravský Krumlov
Stavební úpravy budov sloužících pro volný čas, sporty, kulturu, ubytování a restaurace
7
Ø4 v odvětví
Pořízení samosběrného kropícího stroje Moravský Krumlov - II
Kropící vozy
3
Ø3 v odvětví
„V 000488 – Refinancování stávajícího hypotečního úvěru Města Moravský Krumlov“
Poskytování úvěrů
2
Ø2 v odvětví
Nosič kontejnerů na tříděný odpad pro město Moravský Krumlov II
Motorová vozidla
4
Ø3 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

54%
průměr 51%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Strabag a.s.
1 12 363 873
Osp, spol. s r.o.
1 11 098 484
Alfa Profi s.r.o.
1 3 612 770
Česká spořitelna, a.s.
1 3 383 020
Agrotec a.s.
1 1 895 000
Ostatní dodavatelé 2 1 639 526

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

50%
průměr 64%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 0% (0 z 2)
Necenová soutěž 0% (0 z 2)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 2)
Elektronická aukce 0% (0 z 2)

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

100%
průměr 84%
Zadavatel nezadal žádné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění.

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

50%
průměr 69%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 25%
Zrušené zakázky 25%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,50

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

64%
průměr 80%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 7)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 0% (0 z 7)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 7)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 7)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 7)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 7)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 7)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 14% (1 z 7)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

77%
průměr 85%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 7)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 7)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 7)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 7)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 7)
Dar od dodavatele politickým stranám 29% (2 z 7)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 14% (1 z 7)