Malá města • 2018 • předchozí hodnocení

Město Loket

IČO 00259489

Velký objem peněz teče do zakázek bez otevřené soutěže. Profil zadavatele nemá strojové rozhraní odpovídající zákonu.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

60%
průměr 49%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Údržba města Loket
Opravy a údržba silnic a dalších zařízení a související služby
4
Ø2 v odvětví
STAVEBNÍ ÚPRAVY – DVORANA LOKET, č.p. 312 a č.p. 313, Radniční, Loket
Stavební práce
1
Ø5 v odvětví
Zajištění bezpečnosti a prevence dalšího sesuvu svahu a zvýšení bezpečnosti pro pěší, ulice T.G.M., p.p.č. 14/1, k. ú. Loket
Stavební práce
3
Ø5 v odvětví
„Zabezpečení sběru, přepravy, třídění a odstraňování komunálních odpadů Města Loket“
Služby související s likvidací odpadů a odpady
3
Ø2 v odvětví
Loket - výstavba přístupového chodníku k Finským domkům
Práce spojené s přípravou staveniště
5
Ø5 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

61%
průměr 55%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
SLUŽBY MaSS, spol s r.o
1 11 550 000
ISSO - Inženýrské stavby Sokolov, s.r.o.
2 9 371 507
ROCKNET s.r.o.
1 5 887 455
PRVNÍ CHRÁNĚNÁ DÍLNA s.r.o.
1 5 850 218
TIMA spol. s r.o. - obchodně výrobní služby
1 5 246 077

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

50%
průměr 59%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 33% (1 z 3)
Necenová soutěž 0% (0 z 3)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 3)
Elektronická aukce 0% (0 z 3)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

58%
průměr 66%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 51 798 889
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 103 027 747
Nákupy celkem 154 826 636

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

68%
průměr 91%
Název zakázky
Důvod pro jednací řízení bez uveřejnéní
Cena (Kč)
STAVEBNÍ ÚPRAVY – DVORANA LOKET, č.p. 312 a č.p. 313, Radniční, Loket
Technické důvody
3 482 971

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

67%
průměr 77%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 33%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

81%
průměr 91%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 7)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 14% (1 z 7)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 7)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 7)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 7)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 7)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 7)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 14% (1 z 7)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

21%
průměr 38%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 67% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 1,83 (Průměrný počet chyb na zakázku)