Malá města • 2016

Město Hejnice

IČO 00262803

Ve Věstníku chybí důležité údaje (ceny, identifikace firem apod.) Je nadužíváno nesoutěžní Jednací řízení bez uveřejnění.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

72%
průměr 59%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Kanalizace Hejnice
Stavební práce na výstavbě kanalizace
12
Ø5 v odvětví
Hejnice, základní škola, zlepšení tepelně technických parametrů obvodových konstrukcí II
Stavební práce
5
Ø5 v odvětví
Kanalizace Hejnice - dodatečné stavební práce
Stavební práce na výstavbě kanalizace
1
Ø5 v odvětví
Hejnice, základní škola, zlepšení tepelně technických parametrů obvodových konstrukcí II - dodatečné práce
Stavební práce
1
Ø5 v odvětví
Regenerace části veřejné zeleně – Město Hejnice
Služby vysazování a údržby zelených ploch
7
Ø5 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

29%
průměr 51%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným
2 49 270 443
Ještědská stavební společnost spol. s r.o.
3 27 559 796
Mega a.s.
1 4 297 531
Realstav Mb spol. s r.o.
1 1 235 000
B R E X, spol. s r.o.
1 968 493

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

50%
průměr 64%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 0% (0 z 2)
Necenová soutěž 0% (0 z 2)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 2)
Elektronická aukce 0% (0 z 2)

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

57%
průměr 84%

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

50%
průměr 69%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 25%
Zrušené zakázky 25%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,50

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

45%
průměr 80%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 8)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 25% (2 z 8)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 8)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 8)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 8)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 8)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 8)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 25% (2 z 8)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

100%
průměr 85%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 8)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 8)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 8)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 8)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 8)
Dar od dodavatele politickým stranám 0% (0 z 8)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 0% (0 z 8)