Malá města • 2016

Město Kralovice

IČO 00257966

O zakázky je dostatečná konkurence. Mezi dodavateli se vyskytují rizikové firmy.

129.
pořadí
72%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

93%
průměr 59%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Zateplení Základní školy v Kralovicích
Stavební práce
12
Ø5 v odvětví
Konsolidace IT a nové služby TC ORP Kralovice
Informační systémy a servery
2
Ø2 v odvětví
Dodávka plynu v rámci sdružených služeb dodávky plynu na rok 2013
Zemní plyn
5
Ø3 v odvětví
Rekonstrukce Voleského rybníka
Stavební práce
12
Ø5 v odvětví
Dodávka plynu v rámci sdružených služeb dodávky plynu na rok 2016
Zemní plyn
5
Ø3 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

61%
průměr 51%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Miras - stavitelství a sanace s.r.o.
1 10 883 601
E.on Energie, a.s.
2 4 262 071
Pragoplyn, a.s.
2 4 243 049
Z + M Partner, spol. s r.o.
1 2 911 151
Stavmonta spol. s r.o.
1 2 741 629
Ostatní dodavatelé 3 3 200 803

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

50%
průměr 64%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 0% (0 z 1)
Necenová soutěž 0% (0 z 1)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 1)
Elektronická aukce 0% (0 z 1)

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

99%
průměr 84%
Název zakázky
Důvod pro jednací řízení bez uveřejnéní
Cena (Kč)
Sportovní a rekreační areál Kralovice, víceúčelová in-line dráha a koupaliště - dodatečné stavební práce č.1
Dodatečné práce
72 888

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

50%
průměr 69%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 50%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

75%
průměr 80%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 10)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 40% (4 z 10)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 10)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 10)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 10)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 10)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 10)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 10% (1 z 10)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

54%
průměr 85%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 10)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 10% (1 z 10)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 10% (1 z 10)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 10)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 10)
Dar od dodavatele politickým stranám 10% (1 z 10)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 20% (2 z 10)