Malá města • 2016

Město Klimkovice

IČO 00298051

O zakázky je dostatečná konkurence. Data zveřejněná ve Věstníku mají nízkou chybovost.

144.
pořadí
71%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

81%
průměr 59%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Snížení emisí a energetické úspory Základní školy Klimkovice
Tepelné izolace
8
Ø6 v odvětví
Cyklostezky v Klimkovicích I. etapa - 1. část
Stavební práce
14
Ø5 v odvětví
Revitalizace zdravotního střediska města Klimkovic - opakování 2
Rekonstrukce budov
9
Ø5 v odvětví
Pořízení samosběrného vozu pro Město Klimkovice
Zametací vozy s vysavačem
2
Ø3 v odvětví
Poradenství a vzdělávání při zavádění moderních metod řízení pro město Klimkovice - ČÁST 1
Služby profesionálních poradců
9
Ø3 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

34%
průměr 51%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Ptáček - pozemní stavby s.r.o.
1 24 726 171
Jankostav s.r.o.
1 5 924 651
Milimex S.a., odštěpný závod
1 4 475 864
Unikont Group s.r.o.
1 4 437 000
Mepco, s.r.o.
1 684 000
Ostatní dodavatelé 1 200 000

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

50%
průměr 64%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 0% (0 z 2)
Necenová soutěž 0% (0 z 2)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 2)
Elektronická aukce 0% (0 z 2)

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

100%
průměr 84%
Zadavatel nezadal žádné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění.

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

67%
průměr 69%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 33%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

97%
průměr 80%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 6)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 17% (1 z 6)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 6)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 6)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 6)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 6)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 6)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 0% (0 z 6)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

72%
průměr 85%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 6)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 6)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 6)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 6)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 6)
Dar od dodavatele politickým stranám 17% (1 z 6)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 17% (1 z 6)