Městské části • 2016

Městská část Praha 20

IČO 00240192

Do zakázek se hlásí dostatek firem. Zakázky jsou otevřené soutěži více firem.

6.
pořadí
72%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

81%
průměr 53%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Stavba č.3295 - TV Horní Počernice, etapa 0012 - IS ostatní - komunikacečást Běluňská úsek Chvalkovická - Chodovická a část Sekeřická úsek Chvalkovická - Lipí
Výstavba vedlejších komunikací
7
Ø6 v odvětví
Gymnázium a FZŠ Chodovická - zateplení a výměna oken
Stavební úpravy školních budov
9
Ø5 v odvětví
Půdní vestavba ZŠ Ratibořická
Stavební práce
20
Ø5 v odvětví
Rekonstrukce objektu Náchodská č.p. 754
Stavební práce
19
Ø5 v odvětví
Nástavba MŠ Ratibořická, zateplení a výměna oken
Stavební úpravy budov mateřských škol
6
Ø5 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

62%
průměr 63%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Genel Invest, s.r.o. "v likvidaci"
4 36 073 237
Strabag a.s.
1 12 997 458
Orsmix s.r.o.
1 8 631 141
Your System, spol.s r.o.
1 6 788 200
Domistav Cz a.s.
1 6 199 674
Ostatní dodavatelé 8 18 528 505

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

61%
průměr 62%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 14% (1 z 7)
Necenová soutěž 14% (1 z 7)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 7)
Elektronická aukce 0% (0 z 7)

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

99%
průměr 81%
Název zakázky
Důvod pro jednací řízení bez uveřejnéní
Cena (Kč)
Zateplení a výměna oken MŠ Ratibořická 2299, 2. etapa - dodatečné stavební práce
Dodatečné práce
86 734
Zateplení Domu dětí a mládeže Horní Počernice - dodatečné stavební práce
Dodatečné práce
42 291

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

75%
průměr 67%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 13%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,63

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

92%
průměr 88%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 16)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 12% (2 z 16)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 16)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 16)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 16)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 16)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 16)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 6% (1 z 16)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

72%
průměr 85%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 16)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 16)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 16)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 16)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 16)
Dar od dodavatele politickým stranám 12% (2 z 16)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 31% (5 z 16)