Malá města • 2016

Město Úštěk

IČO 00264571

Dokumentace zakázek je dobře připravována, není třeba je měnit či rušit. Ve Věstníku chybí důležité údaje (ceny, identifikace firem apod.)

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

49%
průměr 59%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Projekt rekultivace skládky v obci Úštěk
Rekultivační práce
6
Ø5 v odvětví
Údržba, provoz a správa SDO Úštěk
Služby související s likvidací odpadů a odpady
1
Ø3 v odvětví
Protipovodňová opatření města Úštěk
Prevence záplav
5
Ø3 v odvětví
Provádění lesnických činností v lesním hospodářství ve správním území Města Úštěk v roce 2014
Zemědělské, lesnické, zahradnické služby a služby v oblasti akvakultury a včelařství
4
Ø5 v odvětví
Provádění lesnických činností v lesním hospodářství ve správním území Města Úštěk v roce 2015
Služby v oblasti lesnictví
6
Ø4 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

58%
průměr 51%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Lesní společnost Litoměřice, a.s.
4 6 167 584
Chládek & Tintěra, a.s.
1 3 894 766
Fcc Bec, s.r.o.
1 3 355 764
Tbo s.r.o.
1 2 307 133
Jacer - Cz, a.s.
1 854 078
Ostatní dodavatelé 1 765 010

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

71%
průměr 64%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 0% (0 z 1)
Necenová soutěž 0% (0 z 1)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 1)
Elektronická aukce 0% (0 z 1)

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

100%
průměr 84%
Zadavatel nezadal žádné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění.

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

100%
průměr 69%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 0%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

52%
průměr 80%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 9)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 44% (4 z 9)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 9)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 9)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 9)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 9)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 9)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 33% (3 z 9)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

83%
průměr 85%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 9)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 9)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 9)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 9)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 9)
Dar od dodavatele politickým stranám 0% (0 z 9)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 22% (2 z 9)