Malá města • 2016

Obec Radiměř

IČO 00277258

Velký objem peněz teče do zakázek bez otevřené soutěže. Do zakázek se hlásí neobvykle málo firem.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

34%
průměr 59%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Snížení energetické náročnosti budov ZŠ v Radiměři
Stavební práce
5
Ø5 v odvětví
Kanalizace Radiměř
Stavební práce na výstavbě kanalizace
1
Ø5 v odvětví
Kanalizace Radiměř
Stavební práce na výstavbě kanalizace
1
Ø5 v odvětví
Zadávací řízení na dodavatele stavby pro projekt: "Snížení energetické náročnosti objektu Mateřské školy v Radiměři"
Stavební úpravy budov mateřských škol
8
Ø5 v odvětví
Regenerace veřejně přístupné zeleně v obci Radiměř
Služby vysazování a údržby zelených ploch
5
Ø5 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

38%
průměr 51%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Stating s.r.o.
1 9 831 033
Evt Stavby s.r.o.
2 9 694 883
Stavební Reality, s.r.o.
1 1 994 555
Okrasné zahrady arboristika s.r.o.
1 980 897

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

50%
průměr 64%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 0% (0 z 1)
Necenová soutěž 0% (0 z 1)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 1)
Elektronická aukce 0% (0 z 1)

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

12%
průměr 84%
Název zakázky
Důvod pro jednací řízení bez uveřejnéní
Cena (Kč)
Kanalizace Radiměř
Dodatečné práce
7 697 101
Kanalizace Radiměř
Neuveden
1 997 783

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

50%
průměr 69%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 50%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

79%
průměr 80%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 5)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 40% (2 z 5)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 5)
Chybné IČO dodavatele 40% (2 z 5)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 5)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 5)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 5)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 0% (0 z 5)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

96%
průměr 85%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 5)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 5)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 5)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 5)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 5)
Dar od dodavatele politickým stranám 0% (0 z 5)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 20% (1 z 5)