Malá města • 2018 • předchozí hodnocení

Město Duchcov

IČO 00266299

Do zakázek se hlásí dostatek firem. Mnoho výdajů teče do historických smluv nebo zakázek malého rozsahu.

34.
pořadí
74%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

90%
průměr 49%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Zateplení Domu s pečovatelskou službou v Duchcově
Stavební práce
15
Ø5 v odvětví
Zateplení panelových domů v ulici Vrchlického v Duchcově
Stavební práce
14
Ø5 v odvětví
Zateplení panelových domů v ulici Vrchlického v Duchcově
Stavební práce
15
Ø5 v odvětví
Zateplení panelových domů v ulici Vrchlického v Duchcově
Stavební práce
13
Ø5 v odvětví
Rekonstrukce chodníků v Duchcově; Rekonstrukce povrchů vozovek v Duchcově
Stavební práce
7
Ø5 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

65%
průměr 55%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Mostecká montážní a.s.
1 20 211 629
TEPO, spol. s r.o.
2 16 035 787
Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným
2 11 975 484
1 Pražská stavební, s.r.o.
1 7 077 000
THT Polička, s.r.o.
1 5 828 000
Ostatní dodavatelé 2 8 354 487

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

71%
průměr 59%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 100% (5 z 5)
Necenová soutěž 0% (0 z 5)
Dělení zakázky na části 40% (2 z 5)
Elektronická aukce 0% (0 z 5)

Podíl veřejných zakázek na celkových nákupech

Jaká část nákupů probíhá v režimu zákona o veřejných zakázkách?   metodika výpočtu 

40%
průměr 66%
Nákupy Objem (Kč)
Veřejné zakázky 94 165 035
Ostatní (malé zakázky, výjimky, staré smlouvy) 492 733 070
Nákupy celkem 586 898 105

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

70%
průměr 91%
Název zakázky
Důvod pro jednací řízení bez uveřejnéní
Cena (Kč)
Rekonstrukce chodníků v Duchcově; Rekonstrukce povrchů vozovek v Duchcově
Mimo směrnici
5 987 742

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

100%
průměr 77%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 0%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,20

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

94%
průměr 91%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 9)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 0% (0 z 9)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 9)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 9)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 9)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 9)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 9)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 22% (2 z 9)

Kvalita dat na Profilu

Uveřejňuje zadavatel na svém profilu vše co má?   metodika výpočtu 

39%
průměr 38%
Znak Hodnota
Obsahuje profil všechny zakázky, které jsou ve Věstníku? 71% (zakázek nalezeno)
Obsahuje profil chyby? 1,29 (Průměrný počet chyb na zakázku)