Malá města • 2016

Obec Štěpánov

IČO 00299511

Ve Věstníku chybí důležité údaje (ceny, identifikace firem apod.) Malý okruh dodavatelů získal většinu zakázek.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

48%
průměr 59%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Dostavba kanalizace a vodovodu v obci Štěpánov a dešťová kanalizace Moravská Huzová - dokončení
Stavební práce pro vodovodní a kanalizační potrubí
5
Ø5 v odvětví
ZŠ Štěpánov-zateplení a související úpravy
Stavební úpravy školních budov
5
Ø5 v odvětví
Kompostárna pro obec Štěpánov
Kompostovače
3
Ø3 v odvětví
Svoz odpadu pro obec Štěpánov
Vozidla na odpadky
2
Ø3 v odvětví
Realizace energeticky úsporných opatření, Štěpánov, MŠ sídliště 555
Stavební úpravy budov mateřských škol
5
Ø5 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

22%
průměr 51%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Modos spol. s r.o.
1 51 001 558
Energreen Projekt s.r.o.
2 10 115 000
Vhh Thermont s.r.o.
1 6 532 862
Stavební společnost Navrátil, s.r.o.
1 4 203 403

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

61%
průměr 64%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 25% (1 z 4)
Necenová soutěž 0% (0 z 4)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 4)
Elektronická aukce 0% (0 z 4)

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

100%
průměr 84%
Zadavatel nezadal žádné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění.

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

70%
průměr 69%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 20%
Zrušené zakázky 0%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 1,00

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

27%
průměr 80%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 5)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 20% (1 z 5)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 5)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 5)
Chybné IČO zadavatele 20% (1 z 5)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 5)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 5)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 20% (1 z 5)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

64%
průměr 85%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 5)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 5)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 5)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 5)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 5)
Dar od dodavatele politickým stranám 20% (1 z 5)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 20% (1 z 5)