Malá města • 2016

Město Oslavany

IČO 00282286

Uchazeči jsou odrazováni častými změnami a rušením zakázek. Mezi dodavateli se vyskytují rizikové firmy.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

70%
průměr 59%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Shromáždění, sběr, přeprava, třídění, využívání a odstranění komunálních odpadů na území Města Oslavany
Služby související s likvidací odpadů a odpady
3
Ø3 v odvětví
Zateplení objektů základní školy ve městě Oslavany
Stavební práce
7
Ø5 v odvětví
„Oslavany, ul. Sportovní - zateplení objektu mateřské školy“
Stavební práce
15
Ø5 v odvětví
Separace a svoz bioodpadů ve městě Oslavany
Pracovní nákladní vozidla se zařízením pro manipulaci
3
Ø4 v odvětví
„OSLAVANY – REGENERACE ZÁMECKÉHO PARKU“
Služby vysazování a údržby zelených ploch
10
Ø5 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

44%
průměr 51%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Ave Cz odpadové hospodářství s.r.o.
1 12 007 651
Rk - mont, spol. s r.o.
2 9 760 265
Osp, spol. s r.o.
2 3 277 111
Agrotec a.s.
1 1 735 000
Kavyl, spol. s r.o.
1 686 233

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

61%
průměr 64%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 100% (1 z 1)
Necenová soutěž 0% (0 z 1)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 1)
Elektronická aukce 0% (0 z 1)

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

98%
průměr 84%
Název zakázky
Důvod pro jednací řízení bez uveřejnéní
Cena (Kč)
Zateplení objektů základní školy ve městě Oslavany - dodatečné práce č. 1
Neuveden
79 288
Oslavany, ul. Sportovní - zateplení objektu mateřské školy – dodatečné stavební práce
Dodatečné práce
73 690

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

13%
průměr 69%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 50%
Zrušené zakázky 0%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 1,50

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

56%
průměr 80%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 29% (2 z 7)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 29% (2 z 7)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 7)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 7)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 7)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 7)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 7)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 14% (1 z 7)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

59%
průměr 85%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 7)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 7)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 7)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 7)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 7)
Dar od dodavatele politickým stranám 29% (2 z 7)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 14% (1 z 7)