Malá města • 2016

Obec Skalice

IČO 00252867

Zadavatel nevyužívá dostupné nástoje pro podporu konkurence. Velká část prostředků jde úzkému okruhu firem.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

67%
průměr 59%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
SPLAŠKOVÁ KANALIZACE A ČOV RYBOVA LHOTA
Stavební práce na výstavbě čistíren odpadních vod
6
Ø5 v odvětví
VÍCEPRÁCE 4, MÉNĚPRÁCE 1 - SPLAŠKOVÁ KANALIZACE A ČOV RYBOVA LHOTA
Stavební práce na výstavbě čistíren odpadních vod
1
Ø5 v odvětví
VÍCEPRÁCE 3 - SPLAŠKOVÁ KANALIZACE A ČOV RYBOVA LHOTA
Stavební práce na výstavbě čistíren odpadních vod
1
Ø5 v odvětví
VÍCEPRÁCE 2 - SPLAŠKOVÁ KANALIZACE A ČOV RYBOVA LHOTA
Stavební práce na výstavbě čistíren odpadních vod
1
Ø5 v odvětví
VÍCEPRÁCE 1 - SPLAŠKOVÁ KANALIZACE A ČOV RYBOVA LHOTA
Stavební práce na výstavbě čistíren odpadních vod
1
Ø5 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

0%
průměr 51%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Daich spol. s r. o.
5 10 946 080

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

0%
průměr 64%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 0% (0 z 1)
Necenová soutěž 100% (1 z 1)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 1)
Elektronická aukce 0% (0 z 1)

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

84%
průměr 84%
Název zakázky
Důvod pro jednací řízení bez uveřejnéní
Cena (Kč)
VÍCEPRÁCE 4, MÉNĚPRÁCE 1 - SPLAŠKOVÁ KANALIZACE A ČOV RYBOVA LHOTA
Dodatečné práce
228 505
VÍCEPRÁCE 3 - SPLAŠKOVÁ KANALIZACE A ČOV RYBOVA LHOTA
Dodatečné práce
138 895
VÍCEPRÁCE 2 - SPLAŠKOVÁ KANALIZACE A ČOV RYBOVA LHOTA
Dodatečné práce
56 732
VÍCEPRÁCE 1 - SPLAŠKOVÁ KANALIZACE A ČOV RYBOVA LHOTA
Dodatečné práce
28 372

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

50%
průměr 69%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 50%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

75%
průměr 80%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 5)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 0% (0 z 5)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 5)
Chybné IČO dodavatele 100% (5 z 5)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 5)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 5)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 5)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 0% (0 z 5)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

56%
průměr 85%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 5)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 5)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 5)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 5)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 5)
Dar od dodavatele politickým stranám 100% (5 z 5)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 0% (0 z 5)