Malá města • 2016

Obec Horoměřice

IČO 00241229

Nevyskytují se nadměrné vícepráce a nesoutěžené smluvní dodatky.

157.
pořadí
70%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

72%
průměr 59%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Obec Horoměřice - dostavba objektů školských zařízení – II etapa
Stavební práce
13
Ø5 v odvětví
Horoměřice - Dostavba objektů školských zařízení včetně stravování
Stavební práce
6
Ø5 v odvětví
„Mateřská škola Horoměřice – pavilon C, II. Etapa“
Výstavba nebytových nemovitostí
2
Ø4 v odvětví
Přístavba školy v Horoměřicích
Rekonstrukce budov
5
Ø5 v odvětví
Energetická opatření na budově ZŠ v Horoměřicích
Stavební práce
6
Ø5 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

47%
průměr 51%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Imos Brno, a.s.
1 57 489 368
Konsit a.s.
1 18 373 035
Vces a.s.
1 17 935 733
Spektra, spol. s r.o.
1 16 258 368
Vanderlaan s.r.o.
1 3 620 210
Ostatní dodavatelé 1 2 890 000

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

61%
průměr 64%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 25% (1 z 4)
Necenová soutěž 50% (2 z 4)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 4)
Elektronická aukce 0% (0 z 4)

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

100%
průměr 84%
Zadavatel nezadal žádné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění.

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

55%
průměr 69%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 20%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 1,00

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

94%
průměr 80%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 6)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 0% (0 z 6)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 6)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 6)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 6)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 6)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 6)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 33% (2 z 6)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

98%
průměr 85%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 6)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 6)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 6)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 6)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 6)
Dar od dodavatele politickým stranám 17% (1 z 6)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 0% (0 z 6)