Malá města • 2016

Město Sedlčany

IČO 00243272

Malý okruh dodavatelů získal většinu zakázek. O zakázky je dostatečná konkurence.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

95%
průměr 59%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Přivaděč pitné vody Benešov - Sedlčany
Stavební práce pro vodovodní a kanalizační potrubí
8
Ø5 v odvětví
Přivaděč pitné vody Benešov - Sedlčany, dodatečné stavební práce
Stavební práce pro vodovodní a kanalizační potrubí
1
Ø5 v odvětví
Provozní budova SDH II.Sedlčany
Stavební práce
11
Ø5 v odvětví
Dopravní úprava Sedlčany - Na Potůčku
Výstavba hlavních komunikací
7
Ø5 v odvětví
Dopravní úprava Sedlčany-Na Potůčku
Výstavba hlavních komunikací
7
Ø5 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

3%
průměr 51%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Mota-engil Central Europe Česká republika, a.s.
2 357 730 748
B E S s.r.o.
2 14 340 325
Uniko Písek, s.r.o.
1 7 399 318
S-b s.r.o.
1 4 151 436
Purum s.r.o.
1 3 871 621
Ostatní dodavatelé 3 6 650 053

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

61%
průměr 64%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 100% (1 z 1)
Necenová soutěž 0% (0 z 1)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 1)
Elektronická aukce 0% (0 z 1)

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

88%
průměr 84%
Název zakázky
Důvod pro jednací řízení bez uveřejnéní
Cena (Kč)
Přivaděč pitné vody Benešov - Sedlčany, dodatečné stavební práce
Dodatečné práce
12 134 575

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

38%
průměr 69%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 50%
Zrušené zakázky 0%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 1,00

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

96%
průměr 80%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 10)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 0% (0 z 10)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 10)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 10)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 10)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 10)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 10)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 30% (3 z 10)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

100%
průměr 85%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 10)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 10)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 10)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 10)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 10)
Dar od dodavatele politickým stranám 0% (0 z 10)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 0% (0 z 10)