Malá města • 2016

Město Rychvald

IČO 00297615

O zakázky je dostatečná konkurence. Nevyskytují se nadměrné vícepráce a nesoutěžené smluvní dodatky.

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

80%
průměr 59%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
"Stavební úpravy a zateplení bytových domů č.p. 1534 a 1535 na ul. Středová, Rychvald"
Stavební úpravy domů
4
Ø4 v odvětví
Snížení energetické náročnosti pavilonů ZŠ čp. 1600 Rychvald - Město Rychvald
Tepelné izolace
14
Ø6 v odvětví
Snížení energetické náročnosti budovy MŠ č.p. 1744
Stavební práce
6
Ø5 v odvětví
Snížení energetické náročnosti Mateřské školy Václav, Rychvald
Tepelné izolace
21
Ø6 v odvětví
Oprava místních komunikací ve městě Rychvald
Práce na opravě silnic
6
Ø5 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

66%
průměr 51%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Ad-mar Stavby, s.r.o.
2 3 597 125
Gu - stavby, s.r.o.
1 3 585 998
Stavby Complet Technologic s.r.o.
1 3 521 590
Bm servis a.s.
1 2 684 488
Strabag a.s.
1 1 521 184
Ostatní dodavatelé 2 1 144 640

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

50%
průměr 64%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 0% (0 z 3)
Necenová soutěž 0% (0 z 3)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 3)
Elektronická aukce 0% (0 z 3)

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

100%
průměr 84%
Zadavatel nezadal žádné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění.

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

60%
průměr 69%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 40%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

86%
průměr 80%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 8)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 12% (1 z 8)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 8)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 8)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 8)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 8)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 8)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 12% (1 z 8)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

89%
průměr 85%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 8)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 8)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 8)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 8)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 8)
Dar od dodavatele politickým stranám 0% (0 z 8)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 12% (1 z 8)