Malá města • 2016

Město Kladruby

IČO 00259888

Dobrý zadavatel. Do zakázek se hlásí dostatek firem. Zakázky nejsou nadměrně měněny a rušeny, což pomáhá konkurenci.

5.
pořadí
86%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

92%
průměr 59%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Dopravní infrastruktura v lokalitě Kladruby - západ (1. etapa)
Stavební úpravy pro komunikace
9
Ø5 v odvětví
Regionální muzeum Kladrubska
Stavební úpravy domů
8
Ø4 v odvětví
KOMPOSTÁRNA KLADRUBY
Výstavba kompostovacích zařízení
6
Ø5 v odvětví
Dopravní napojení obytné zóny Pozorka
Stavební úpravy pro komunikace
11
Ø5 v odvětví
Kompostárna Kladruby-dopravní zařízení
Odstraňování odpadu recyklací
2
Ø3 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

45%
průměr 51%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Stamoza, společnost s ručením omezeným
1 13 086 006
Stafiko stav s.r.o.
3 12 485 339
Strabag a.s.
2 6 193 946
Arbo, spol. s r.o.
1 1 498 000

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

61%
průměr 64%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 33% (1 z 3)
Necenová soutěž 0% (0 z 3)
Dělení zakázky na části 0% (0 z 3)
Elektronická aukce 0% (0 z 3)

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

94%
průměr 84%
Název zakázky
Důvod pro jednací řízení bez uveřejnéní
Cena (Kč)
Regionální muzeum Kladrubska - dodatečné stavební práce I.
Dodatečné práce
263 349
Regionální muzeum Kladrubska - dodatečné stavební práce II.
Dodatečné práce
221 990

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

100%
průměr 69%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 0%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

100%
průměr 80%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 0% (0 z 7)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 29% (2 z 7)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 7)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 7)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 7)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 7)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 7)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 0% (0 z 7)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

100%
průměr 85%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 7)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 7)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 7)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 7)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 7)
Dar od dodavatele politickým stranám 0% (0 z 7)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 0% (0 z 7)