Malá města • 2016

Město Milevsko

IČO 00249831

Dobrý zadavatel. Zakázky nejsou nadměrně měněny a rušeny, což pomáhá konkurenci. Zadavatel vhodně využívá dělení zakázek na části k podpoře konkurence.

24.
pořadí
80%
zIndex

Počet nabídek

Soutěží o zakázky dostatek firem?   metodika výpočtu 

54%
průměr 59%
Největší zakázky
Odvětví
Nabídky
Stavební opatření na budovách 2. Základní školy v Milevsku
Stavební práce
3
Ø5 v odvětví
Sítě a komunikace Švermova – 1. etapa
Stavební práce
8
Ø5 v odvětví
Moderní úřad blíže občanům města Milevska a klientům městského úřadu
Počítačové servery
2
Ø3 v odvětví
Zateplení budovy MŠ Klubíčko Milevsko
Stavební úpravy budov sloužících pro volný čas, sporty, kulturu, ubytování a restaurace
6
Ø4 v odvětví
Kompostárna Milevsko - technické vybavení
Různá strojní zařízení pro všeobecné účely a speciální strojní zařízení
3
Ø2 v odvětví

Koncentrace dodavatelů

Dostává většinu zakázek jen úzký okruh firem?   metodika výpočtu 

67%
průměr 51%
Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek (Kč)
Brick - Stav Cz a.s.
1 12 897 676
Stamoza, společnost s ručením omezeným
1 12 450 000
Datron, a.s.
1 4 552 500
Czech Builder s.r.o.
1 3 990 000
Akines servis, s.r.o.
1 3 930 000
Ostatní dodavatelé 4 9 174 158

Nástroje podporující soutěž

Napomáhá zadavatel vyšší a kvalitnější konkurenci?   metodika výpočtu 

87%
průměr 64%
Nástroj Počet zakázek
Nadstandardní lhůta pro podání nabídek 0% (0 z 4)
Necenová soutěž 0% (0 z 4)
Dělení zakázky na části 25% (1 z 4)
Elektronická aukce 75% (3 z 4)

Soutěžní řízení

Jak často jsou zadávány zakázky bez otevřené soutěže?   metodika výpočtu 

100%
průměr 84%
Zadavatel nezadal žádné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění.

Konzistentní jednání

Odrazuje zadavatel firmy častým rušením a změnami zakázek?   metodika výpočtu 

94%
průměr 69%
Druh pochybení Hodnota
Vypsané zakázky bez výsledku 0%
Zrušené zakázky 0%
Průměrný počet změn vypsané zakázky 0,25

Kvalita dat ve Věstníku

Informuje zadavatel transparentně o svých zakázkách?   metodika výpočtu 

93%
průměr 80%
Typ chyby Počet zakázek
Neuvedený počet nabídek 22% (2 z 9)
Neuvedena vítězná nebo předpokládaná cena 22% (2 z 9)
Neuvedený druh řízení 0% (0 z 9)
Chybné IČO dodavatele 0% (0 z 9)
Chybné IČO zadavatele 0% (0 z 9)
Chybný úřední název zadavatele 0% (0 z 9)
Odporující si informace u vypsané a vysoutěžené zakázky 0% (0 z 9)
Nezveřejnění oznámení o zakázce 22% (2 z 9)

Hodnocení dodavatelů

Vítězí u zadavatele často rizikové firmy?   metodika výpočtu 

100%
průměr 85%
Typ chyby Počet zakázek
Dodavatel vznikl méně než půl roku před vypsáním zakázky 0% (0 z 9)
Podíl veřejných zakázek na obratu dodavatele nad 75 % 0% (0 z 9)
Podíl subdodavatelů na hodnotě veřejné zakázky nad 50 % 0% (0 z 9)
Zánik dodavatele krátce po zakázce 0% (0 z 9)
Insolvence dodavatele 0% (0 z 9)
Dar od dodavatele politickým stranám 0% (0 z 9)
Dodavatel včas nezveřejnil výsledky v obchodním rejstříku 0% (0 z 9)